Despre noi

În contextul general de crearea a unei piețe a muncii incluzive și de stimulare a ocupării persoanelor vulnerabile, Asociația Help Autism, împreună cu partenerii proiectului POSDRU ”Dezvoltarea Economiei pentru o Sustenabilitate Socială”, a creat în cadrul asociației departamentul de economie socială – AHA Print, fără personalitate juridică distinctă.

Scopul principal al economiei sociale, în comparație cu scopul economiei de piață, nu este obținerea de profit, ci constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități persoanelor dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile.

Astfel crearea acestui departament de economie socială contribuie la sustenabilitatea activității asociației.

Acest serviciu de print a apărut ca urmare a activității de lucru cu copiii cu autism și a nevoii de materiale didactice tipărite, necesare ședințelor de terapie. De asemenea, organizând evenimente de conștientizare a autismului, asociația a identificat nevoia de gestionare internă a unor materiale de informare specifice. Astfel, opțiunea unui departament de economie socială, care să susțină activitatea de dezvoltare educațională, dar și să ofere de servicii de tipărire a apărut ca o soluție economică viabilă. În prezent, departamentul de economie socială AHA Print reușește să contribuie la rezolvarea unei serii de probleme sociale: kituri educaționale pentru copiii cu autism, angajarea de persoane vulnerabile în piața muncii, suport pentru tipărirea de materiale promoționale folosite la evenimente de conștientizare.

Despre Asociație

Asociația Help Autism este o organizație implicata in rezolvarea problemelor sociale ale persoanelor dezavantajate, urmărind creșterea gradului de conștientizare a autismului în rândul populației, susținerea permanentă a programelor de diagnostic și a intervenției timpurii în terapie. Pe lângă acțiunile de schimbare a statutului autismului în România, asociația oferă servicii de terapie în cadrul celor 6 centre, 6 parteneriate public-private și la domiciliu, desfășoară cursuri de formare în terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri și ședințe de consiliere pentru părinți și este coorganizator al Conferinței Internaționale ABA – știința care stă la baza terapiilor de recuperare în autism.

Despre autism

În lume, 1 din 68 de copii este diagnosticat cu Tulburare de Spectru Autist. Este o tulburare care nu se poate vindeca, dar prin diagnosticare la timp și intervenție potrivită, aproape jumătate dintre acești copii pot ajunge să trăiască o viață independentă. Recuperarea necesită însă o intervenție de durată. Pentru a avea rezultate, un copil cu autism petrece în medie între două și opt ore pe zi în camera de terapie, luni sau chiar ani la rând. Asta face ca fondurile necesare să depășească veniturile medii ale unei familii, iar părinții să aibă nevoie de sprijin pentru ca să le poată oferi micuților lor șansa de a-și atinge potențialul și de a deveni adulți integrați în societate.